ProfielProfiel

Eveline Thoenes wil in begrijpelijke taal schrijven over wetenschap en techniek. Ze vindt het belangrijk dat nieuws uit de onderzoekswereld ook bij leken terecht komt. Ontwikkelingen op het gebied van biologie en technologie beïnvloeden immers in toenemende mate ons dagelijks leven. Wat zijn nou eigenlijk de voordelen en gevaren van gentechnologie? Hoe kunnen biobrandstoffen in de toekomst in onze energiebehoefte voorzien? Het zijn belangrijke, maar ook complexe vragen. Belangrijk, omdat grote beslissingen gebaseerd worden op de vermoede uitkomsten. Eveline Thoenes ziet het als haar missie om die complexiteit behapbaar te maken, zodat de lezer in staat wordt gesteld een degelijk oordeel te vormen.